Επωνυμία: NAVASI IKE

Δραστηριότητα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεύθυνση: 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 46

ΤΚ: 71202

Πόλη: Ηράκλειο